Co u żubrów słychać…?

27

Aleksandra Wołoszyn-Gałęza o programie monitoringu bieszczadzkiej populacji żubra.

W piękny jesienny dzień odbyło się spotkanie z panią Aleksandrą Gałezą, która jest członkiem zespołu prowadzącego program monitoringu bieszczadzkiej populacji żubra. Pani Aleksandra pokazała swoją pracę z różnych perspektyw. Ten zawód to nie tylko praca w terenie, ale także wiele obliczeń i zajęć badawczych.

Dowiedzieliśmy się, że żubry żyją w stadach, natomiast dwie grupy nigdy nie będą przebywać i żerować w tym samym miejscu. Żubry porozumiewają się ze sobą lecz nie wiadomo w jaki sposób. Aby zapobiec wyginięciu żubrów potrzebne są środki finansowe. Wiele żubrów jest przewożonych na teren Bieszczadów w specjalnych klatkach na szerokość i wysokość danego osobnika ze względu na zapobieganie urazom w czasie transportu. W wyniku licznego zainteresowania się żubrami ludzie pragnęli mieć je przy sobie, co skutkowało polowaniami i częściowym wyginięciem tych ogromnych zwierząt.

Gdzie spotkasz żubra?

Obecnie dzięki ochronie i reintrodukcji, czyli ponownemu wprowadzaniu gatunku na stare miejsce bytowania, stada żubrów przebywają na terenie nadleśnictw: Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko, Lutowiska i Stuposiany, a pojedyncze osobniki bywają obserwowane na pogórzu w zasięgu nadleśnictw: Bircza, Brzozów i Krasiczyn.

W trakcie inwentaryzacji najliczniejszą populację, liczącą 291 osobników skupionych w 13 grupach, obserwowano w lasach Nadleśnictwa Baligród. Największe stado liczące 60 osobników zanotowano w okolicach Kalnicy pod Chryszczatą w Nadleśnictwie
Baligród.

Bardzo dziękujemy Pani Aleksandrze za interesujące i ciekawe spotkanie, które pokazało nam środowisku życia tych majestatycznych zwierząt, a także uświadomiło, nasz ogromny wpływ i odpowiedzialność człowieka za przyrodę.