Ewolucja zwierząt w obliczu zmian klimatycznych.

61

Współczesne zmiany klimatyczne stawiają zwierzęta przed wyzwaniami adaptacji. Oto kilka przykładów:

1. Migracje ptaków: Ptaki przesuwają trasy migracyjne lub opóźniają przylot, dostosowując się do zmiennych warunków.

2. Melanizacja motyli: Wzrost ciemnych odmian motyli pomaga im przetrwać dzięki lepszemu przyswajaniu ciepła.

3. Przyspieszone rozmnażanie ryb: W cieplejszych wodach ryby rozmnażają się szybciej, co ma wpływ na zasoby ryb.

4. Kształt dzioba wróbli: Wróble w miastach dostosowują kształt dziobów, by lepiej wydobywać pożywienie.

 Ewolucja to proces trudny i nie wszyscy gatunki są w stanie dostosować się na czas. Dlatego ochrona różnorodności biologicznej i walka ze zmianami klimatycznymi są kluczowe dla przyszłości naszej planety.