Las jako „płuca Ziemi”

33

W wielu miejscach na Ziemi, wliczając w to Polskę, można spotkać się z pięknem natury, jakim są lasy. Często nazywamy je „płucami Ziemi”. Dlaczego są tak ważne, znajdziesz w tym artykule. 

Lasy oprócz swojego uroku są również bardzo ważne w kontekście wytwarzania tlenu, którym wszyscy z nas oddychają.  Co więc człowiek może robić? Wycinać je. Niestety, ludzie na Ziemi karczują i wypalają lasy, które przyciągają swoim pięknem i wytwarzają dla nas tlen. Te piękne naturalne habitaty dla wielu gatunków zwierząt i roślin są codziennie zrównywane z ziemią. Stwarza to zagrożenie wyginięcia niektórych rzadkich gatunków,  zmniejszenie naturalnej produkcji tlenu i wchłaniania CO2.

Co dają nam lasy?

Lasy, zwłaszcza drzewa, są głównymi producentami tlenu na Ziemi poprzez proces fotosyntezy. Podczas fotosyntezy rośliny pobierają dwutlenek węgla i emitują tlen do atmosfery. Jest to istotne, ponieważ tlen jest niezbędny dla życia wszystkich organizmów, w tym ludzi, do oddychania.

Lasy działają jako naturalne filtry, absorbując dwutlenek węgla z atmosfery podczas procesu fotosyntezy. Dwutlenek węgla jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne. Większa ilość lasów oznacza większą zdolność do pochłaniania i magazynowania dwutlenku węgla, co pomaga w stabilizacji klimatu.

Lasy są domem dla ogromnej różnorodności gatunków roślin, zwierząt i mikroorganizmów. Zachowanie lasów chroni różnorodność biologiczną, co jest kluczowe dla równowagi ekologicznej i stabilności ekosystemów na Ziemi.

Korzenie drzew utrzymują glebę na swoim miejscu, zapobiegając erozji gleby i utracie żyzności. Ponadto lasy regulują cykle wodne poprzez retencję wody, co może pomagać w zapobieganiu powodziom i regulacji przepływu rzek.

Lasy działają jako naturalne oczyszczacze powietrza, absorbując szkodliwe substancje chemiczne i zanieczyszczenia z atmosfery, co pomaga poprawić jakość powietrza dla ludzi i zwierząt.

O jeszcze innej wartości lasu opowiada Joanna Zwolińska, koordynatorka projektu Balance the Distance, dotyczącego budowania dobrostanu emocjonalnego nauczycieli:

„W lesie możemy odnaleźć spokój, równowagę, odetchnąć od codziennych spraw. szczególną rolę odgrywają w tym kąpiele leśne, czyli uważne przeżywanie wyjścia do lasu. warto spróbować!”

Ze względu na te kluczowe funkcje ekologiczne, lasy są często porównywane do płuc, które dostarczają życiodajnego tlenu i pomagają w utrzymaniu zdrowia całej planety. Ochrona i zrównoważone zarządzanie lasami są zatem niezwykle ważne dla zachowania zdrowego środowiska naturalnego i zapewnienia dobrobytu ludzkości.