Możemy wytwarzać prąd na własnej posesji?!

57

Odpowiadając na pytanie: tak! Owszem, jesteśmy w stanie wytworzyć prąd na
swoim podwórku. Potrzebne są do tego panele słoneczne. Jest to urządzenie,
które przekształca energię słoneczną w energię elektryczną. Składają się z kilku
warstw krzemionki, która pochłania energię słoneczną i przekształca ją w prąd
stały.
Te panele mają liczne zalety. Po pierwsze, są korzystne dla środowiska,
ponieważ nie emitują szkodliwych gazów cieplarnianych. Energia elektryczna
wytwarzana przez nie jest czysta i odnawialna. Przynoszą również korzyści
finansowe. Pozwalają na oszczędność energii elektrycznej, co przekłada się na
niższe rachunku za prąd. Jako ostatnie, te panele mogą zwiększyć wartość
nieruchomości, na której są zainstalowane.
Korzystanie z paneli słonecznych posiada także swoje wady. Otóż, wymagają
odpowiedniej powierzchni na dachu lub na ziemi, co może być problematyczne
w przypadku mniejszych nieruchomości. Takie panele nie zawsze działają w
pełni wydajnie w trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak, np.: deszcz
bądź śnieg. Wciąż ich najsłabszą stroną, przez którą wiele osób z nich
rezygnuje, są stosunkowo wysokie koszty instalacji. Jest to zależne od m.in.
wielkości systemu, lokalizacji czy kosztów energii elektrycznej w danym
regionie. W Polsce koszt takiej instalacji zaczyna się około 10 000 złotych, a
kończy na 50 000 złotych.
Jednakże, porównując wady do zalet, śmiało możemy stwierdzić, że jest to
dobry środek, aby zadbać o nasze środowisko oraz przyszłość naszej planety.