Następstwa zmian klimatu

57

Zmiany klimatu mają szereg poważnych konsekwencji dla środowiska naturalnego, ludzi oraz gospodarek na całym świecie. Oto kilka głównych następstw zmian klimatu:

Ocieplenie klimatu jest wielkim problemem który dotyka świat. Jednymi z widocznych skutków tych zmian jest wzrost temperatury, zmniejszenie lodowców lub podniesienie poziomu wody.
Najbardziej niebezpiecznym problemem jest topnienie lodowców na Antarktydzie i Grenlandii. Ludność, która mieszka na terenach nadbrzeżnych narażona jest na zalewanie terenów i zniszczenie infrastruktury przez rosnący poziom wody.
Katastrofy naturalne takie jak powodzie huragany, susze i pożary występują coraz części i powodują wielkie straty ludności, materialne oraz ekologiczne, ludzie narażeni są na choroby, a zwierzęta tracą swoje naturalne siedliska.

Zmiany klimatyczne mogą również mieć wpływ na gospodarkę powodując migracje ludzi oraz konflikty związane z dostępem do zasobów naturalnych i spożywczych.