Google search engine

Witamy na naszej planecie!
Jesteśmy nauczycielami i uczniami dwóch współpracujących szkół – Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Wł. Andersa w Lesku (Polska) i Vilniaus Gabijas gimnazjum w Wilnie.

Inicjatywa ECO-JOURNALISTS została uruchomiona w kwietniu 2022 r. w ramach projektu ERASMUS+ Small Scale Partnership, którego celem jest wspierać współpracę naszych szkół w kształtowaniu kompetencji obywatelskich i zwiększania świadomości uczniów i nauczycieli, poprzez wymianę doświadczeń, opracowywanie międzyprzedmiotowych programów warsztatów i nauki praktycznej w szkołach.

No i co? Możesz powiedzieć!

Jeśli jesteś ciekawy, dowiedz się więcej o projekcie.

„Dlaczego” Nasza ?
Kto jest zangażowany?
Co robimy?

Powodów, aby myśleć i żyć „EKO” jest wiele. Jednym z nich jest to, że wszyscy żyjemy na tej samej planecie, a Ziemia jest naszym wspólnym domem wszyscy żyjemy na tej samej planecie, a Ziemia jest naszym wspólnym domem

Im więcej dowiadujemy się i wiemy o wpływie człowieka na środowisko, tym więcej możemy zrobić, aby je chronić.

Mając to na uwadze stworzyliśmy projekt, którego celem jest edukacja, motywowanie i aktywizowanie siebie i otaczających nas osób poprzez różnorodne działania.

Przede wszystkim pracujemy dla siebie – dla ludzi! Jednakże działania projektowe przeznaczone są dla:

Nauczycieli

8 nauczycieli z Polski i Litwy współpracuje w celu wymiany pedagogiki, metod i narzędzi nauczania oraz opracowania programów zajęć pozaszkolnych z zakresu dziennikarstwa, ochrony środowiska i języka angielskiego, które będą przydatne dla innych kolegów.

Nauczyciele uczestniczący w działaniach projektowych mają okazję rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne, dziennikarskie oraz pełnić rolę wychowawców dla młodych ekodziennikarzy pracujących w redakcji portalu The4Elements.

Modelowe programy warsztatów już wkrótce będą dostępne dla nauczycieli! Sprawdź to!

Uczniowie

Projekt wyzwala kreatywność młodych ludzi w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom braku świadomości ekologicznej wśród ludzi. Studenci będą wspierać środowisko lokalne w zapobieganiu i zwalczaniu globalnych zmian klimatycznych, które stanowią wyzwanie dla świata, poprzez informację i podnoszenie świadomości.

Zasadniczo projekt umożliwia 24 studentom z Polski i Litwy rozwinięcie, a następnie wykorzystanie wiedzy z zakresu ekologii i praktycznych umiejętności dziennikarskich wiedzy z zakresu ekologii i praktycznych umiejętności dziennikarskich zdobytych podczas warsztatów projektowych. Kompetencje obywatelskie i społeczne pozwalają z kolei na większą świadomość zmian klimatycznych i umiejętność wykorzystania nowych mediów jako narzędzi podnoszenia świadomości społeczności lokalnej.

Uczniowie utworzą redakcję portalu The4Elements 

Społeczność lokalna

Swoimi działaniami pragniemy zwrócić uwagę naszej społeczności lokalnej i regionalnej, podnieść świadomość wpływu i siły, jaką mamy jako ludzie, w ochronie naszej małej ojczyzny i całej planety.

Zapraszamy nauczycieli i dzieci szkół podstawowych na prezentacje przygotowane przez uczestników projektu (uczniów). Zaproszenia znajdziesz w dziale WYDARZENIA.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego regionu do odwiedzenia portalu internetowego The4Elements, gdzie można znaleźć nasze informacje, wywiady, raporty na temat zmian klimatycznych oraz sposobów, w jakie możemy działać, aby ocalić naszą planetę.

Zapraszamy także lokalnych i regionalnych decydentów, edukatorów i ekologów do wsparcia nas i naszej inicjatywy poprzez rozpowszechnianie informacji w celu podniesienia świadomości na temat tematu projektu.

Uczymy się dziennikarstwa i ekologii, aby przekazywać Państwu rzetelne informacje na temat globalnych zmian klimatycznych oraz sposobów, narzędzi i wskazówek, jak przeciwdziałać ich wpływom na naszą planetę Ziemię!