Przyczyny zmian klimatu

60

W wyniku różnych działań, zarówno człowieka jak i niezależnych od niego
doświadczamy efektu globalnego ocieplenia. Globalne ocieplenie to jedno z
najbardziej rozpowszechnionych pojęć w kontekście zmian klimatu. Oznacza
ono stałe podnoszenie się temperatury powietrza na świecie. Główną
przyczyną przyśpieszania tych zmian jest działalność człowieka. Główną siłą
napędową zmieniającego się klimatu jest efekt cieplarniany. Niektóre gazy
występują samoistnie i są naturalne w środowisku, jednak działalność człowieka
znacznie przyczynia się do zwiększenia objętości niektórych z nich a zwłaszcza:
metanu, podtlenku azotu, fluorowanych gazów cieplarnianych czy dwutlenku
węgla. Dwutlenek węgla pochodzący z działalności człowieka przyczynią się do
tego w największym stopniu. Obecnie temperatura na świecie jest o 1,1 stopnia
wyższa niż przed rozpoczęciem tak zwanej „epoki przemysłowej” podczas której
rozwój technologiczny zaczął znacząco wpływać na zmianę klimatu. Obecnie
wpływ człowieka na środowisko przynosi poważne konsekwencje, tym samym
zwracając uwagę na stosowanie ograniczonego, przemyślanego i
zrównoważonego rozwoju. Pojawia się również konieczność podjęcia
stanowczych działań hamujących rozwój globalnego ocieplenia. Aby
powstrzymać globalne ocieplenie należy zredukować emisje gazów
cieplarnianych dom atmosfery, dlatego ważna jest nie tylko zmiana polityki energetycznej, ale także działalność każdego z nas.