Google search engine

Efektami naszej pracy chcielibyśmy podzielić się z innymi nauczycielami i wychowawcami. Zapraszamy do korzystania z nich i dobrej zabawy!

Słownictwo angielskie z zakresu dziennikarstwa i ekologii - Program zajęć pozalekcyjnych

Nauczyciele opracowali wspólny program językowy warsztaty, których celem jest przygotowanie studentów do pracy w portal internetowy poświęcony ochronie środowiska. Program składa się ze scenariusza i pomocy dydaktycznych, które można wykorzystać można pobrać tutaj

Podstawy dziennikarstwa – Program zajęć pozalekcyjnych

Warsztaty przygotowują młodych ludzi do głośnego wypowiadania się za pośrednictwem tradycyjnych i nowych mediów na temat globalnych problemów związanych ze zmianami klimatycznymi, które są bezpośrednim skutkiem braku świadomości ekologicznej człowieka. Współpracowaliśmy z zawodowymi dziennikarzami, aby stworzyć scenariusz zajęć typu blended learning, wspartych różnorodnymi pomocami dydaktycznymi.

Ochrona środowiska (Ekoświadomość) - Program zajęć pozalekcyjnych

Aby być rzetelnym dziennikarzem, trzeba znać temat piszesz o. Uczniowie podczas warsztatów pogłębią wiedzę, umiejętności i świadomość wpływu zmian klimatycznych na różnorodność biologiczna, zdrowie ludzkie i ekosystemy na poziomie lokalnym i regionalnym i międzynarodowym. Pobierz materiały tutaj