Spotkanie- burza mózgów

26

Ostatnio jednak rozwinęliśmy nasze możliwości i zorganizowaliśmy spotkanie ekologiczne!

Cele spotkania były proste. Była to między innymi rozmowa, mająca na celu omówienie działań
ekologicznych, jakie możemy wykorzystać w szkole i w domu.

Rozmawialiśmy także o audycjach, które inspirują i zainspirowały naszych rówieśników do działań zmierzających w stronę polepszenia stanu
naszej planety!

Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze i nasze radio ma w planach organizować więcej tego rodzaju przedsięwzięć!