WPŁYW PANDEMII NA ŚRODOWISKO

70

Pandemia Covid-19 która miała miejsce w 2020r. miała negatywny oraz pozytywny wpływ na nasze
środowisko.

POZYTYWNE SKUTKI
Przez obostrzenia związane z pandemią dostęp do podróżowania znacząco się zmniejszył, a za tym
zmniejszyła się emisja dwutlenku węgla. Ograniczenie ruchu lotniczego i samochodowego miało
pozytywny oraz znaczący na jakość powietrza.

NEGATYWNE SKUTKI
Pozytywny skutek zmniejszenia emisji CO2 nie zamaskuje faktu zwiększonej produkcji jednorazowych
produktów takich jak maseczki czy rękawiczki, które zwiększyły ilość odpadów trudno rozkładających
się przez ich tworzywo.

Większość działań na rzecz środowiska były zmuszone do wstrzymania się lub opóźnienia ze względu
na wprowadzone obostrzenia.