WYCINKA DRZEW

57
A horizontal shot of Freshly cut log trunks pile with blue sunny sky

Lasy są niezbędne dla naszej planety, zapewniają schronienie i pożywienie wielu gatunkom
zwierząt. Mają one duży wpływ na nasz klimat lub zapobiegają np., powodziom. Niestety w
obecnych czasach zmagamy się z nielegalnym wycinaniem ogromnej ilości drzew.
Głównym tego powodem jest pozyskiwanie drewna na opał, ekspansja rolnictwa oraz
urbanizacja.

WYLESIANIE W POLSCE I JEGO SKUTKI
Wylesianie, deforestacja, wycięcie – proces zmniejszania udziału terenów leśnych w ogólnej
powierzchni danego obszaru.
Mimo wielu przepisów dotyczących wycinania drzew w Polsce, dzieje się to na dużą skalę,
co skutkuje m.in. zaburzeniem gospodarki wodnej, przyspieszeniem procesu erozji gleb,
zmniejszeniem ilości tlenu w atmosferze a zwiększeniem ilości dwutlenku węgla, co prowadzi
do poważnych zmian klimatu. Utrata lasów jest jedną z przyczyn towarzyszącego nam
globalnego ocieplenia.

ZAPOBIEGANIE DEFORESTACJI
Na szczęście prowadzonych jest wiele akcji mających na celu ochronę lasów przed ich
wycięciem. Przykładem takiego działania jest rozwijanie oraz zakładanie obszarów
chronionych tj. Parków Narodowych.
W Polsce mamy 23 parki narodowe które chronią ponad 329,5 tys. ha terenów. Tworzone są
również parki krajobrazowe, które zakłada się na terenach o wyjątkowych walorach
przyrodniczych. Jest ich i zajmują one łączną powierzchnię 2,6 mln ha.
Aby móc wyciąć drzewo w Polsce trzeba dostać specjalne pozwolenie. Za pozbycie się drzew
bez odpowiedniego dokumenty grozi kara. Obecnie jest tylko kilka gatunków drzew, które
można wyciąć bez otrzymania tego pozwolenia. Taki przepis hamuje bezmyślne wycinanie
drzew i chroni przy tym ogrom lasów i zwierząt w nich mieszkających.
Kolejnym działaniem zapobiegającym deforestację jest nadawanie wybranym drzewom ze
względów ekologicznych, kulturowych, krajobrazowych czy historycznych miana pomnika
przyrody. Podejmowanie takich kroków prawnie chroni te drzewa przed ich usunięciem.