Wypalanie traw a konsekwencje

54

Ludzie od dłuższego czasu, pomimo ostrzeżeń, kar, apeli oraz tragicznych skutków wypalają
trawę. Uważają, że jest to najlepszy sposób na pozbycie się suchej roślinności i poprawę
jakości gleby.
Wypalanie traw powoduje wiele start, Zamiast użyźniać i poprawiać jakość gleby przyczynia
się do jej wyjałowienia i zubożenia oraz zniszczenia jej flory bakteryjnej. Zmniejsza jej
zdolność do okresowego zatrzymywania wody. Przez wypalenie traw niemożliwe staje się
prawidłowe napowietrzenie gleby przez co np. w ziemi procesy tlenowe przechodzą na
beztlenowe.
Czyn ten również przyczynia się do wyginięcia dużej ilości roślin i zwierząt. Giną dżdżownice,
które użyźniają glebę, mrówki które walczą z toksycznymi owadami oraz biedronek. Pożar
powoduję też śmierć pszczół i trzmieli przez co mniej kwiatów zostaje zapylonych a to
skutkuje obniżenie ilości polonów rolnych. Ogień może się rozpowszechniać i spowodować
pożary lasów. Wtedy giną sarny czy jelenie. Może też doprowadzić do podpalenia
drewnianych domów lub np. rezerwatów przyrody.