Zielone tereny w centrach miast.

21

Zielone tereny w miastach, takie jak parki czy ogrody, mają wiele korzyści dla naszego środowiska i nas samych.

Po pierwsze, dostarczają one cennego tlenu, absorbując dwutlenek węgla i oczyszczając powietrze.

Po drugie, stanowią one naturalne siedliska dla różnorodnych gatunków roślin i zwierząt, w tym dla owadów zapylających, takich jak pszczoły.

Dodatkowo, zielone tereny w miastach są również miejscem, gdzie możemy odpocząć, spędzić czas na świeżym powietrzu i
cieszyć się pięknem natury.

Dlatego tak ważne jest wspieranie pielęgnowanie tych terenów, aby chronić naszą przyrodę i zachować równowagę ekosystemów. Warto promować inicjatywy, które zachęcają do tworzenia i utrzymania zielonych terenów w naszych miastach.


Zdjęcia pochodzą z lokalnego parku, który znajduje się bardzo blisko naszej szkoły w Lesku.